ELSA: Assess, Connect, Grow


Explore how our platform assesses and enhances your business
Manfaat ELSA

Profil Perniagaan
Profil Perniagaan
Penilaian Prestasi Perniagaan
Penilaian Prestasi Perniagaan
Perkhidmatan Sokongan
Perkhidmatan Sokongan

TEROKAI PRODUK LAIN

Arkitek Pertumbuhan Anda

Portal tunggal untuk PKS memohon pembiayaan mikro dan kecil

Platform penilaian risiko kredit

Mula Bersama ELSA

Hanya 3 langkah sahaja dengan ELSA

1. Daftar

Daftar ELSA dan masukkan maklumat perniagaan anda

2. Menilai

Buat penilaian ELSA untuk perniagaan anda dengan memasukkan maklumat yang lengkap

3. Capai dengan ELSA

Ketahui penilaian ELSA anda dan tingkatkan perniagaan dengan Panduan Kitaran Transisi ELSA


Soalan Lazim


Penilaian Skor Kitaran Hidup Perniagaan (ELSA) direka untuk menyediakan penilaian tahap Kitaran Hidup PKS. Aplikasi ELSA dibangunkan oleh Centre For Entrepreneur Development And Research (CEDAR) yang merupakan anak syarikat milik penuh SME Bank.

Aplikasi ELSA akan membantu CEDAR dalam hal-hal berikut:
  • Dengan memprofilkan sumber/kapasiti, ia dapat membantu menavigasi PKS melalui kitaran hidupnya dan menuju kearah pencapaian yang lebih tinggi.
  • Menilai prestasi bagi setiap faktor secara keseluruhan dan sub-faktor, menekankan cabaran perniagaan dan keutamaan tipikal setiap tahap, serta isu penjajaran dari segi sumber / kapasiti.
  • Menyokong penilaian berkontekstual untuk PKS daripada pelbagai saiz dan sektor perniagaan dengan menetapkan kepentingan atau pemberatan signifikan kepada setiap sub-faktor. Penilai akan diberi pilihan untuk menggunakan pemberat yang ditetapkan (pemberat berdasarkan persepsi yang mempertimbangkan saiz PKS) atau faktor pemberat yang ditetapkan sendiri oleh penilai.
  • Membantu PKS memetakan bidang keperluan dari segi bimbingan perniagaan, intervensi sokongan lain, dan sebagainya berdasarkan fasa yang sedang atau akan dilalui, serta menghubungkan PKS dengan perkhidmatan sokongan yang bersesuaian.
  • Memudahkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan perniagaan dari semasa ke semasa.

ELSA dibangunkan melalui kerjasama strategik antara CEDAR, SME Bank, dan Malaysia Rating Corporation (MARC).

Tidak, pada masa ini aplikasi ELSA adalah PERCUMA untuk digunakan.

Aplikasi ELSA membantu CEDAR dan rakan strategiknya dengan cara yang ketat dan sistematik untuk mengenal pasti di mana tahap perkembangan sesebuah perniagaan dan apa sumber tambahan atau penambahbaikan yang mungkin diperlukan untuk berjaya melalui kitaran hidup mereka. Metodologi ELSA terdiri daripada grid pemprofilan sumber/kapasiti, Panduan Transisi Kitaran Hidup, pengenalpastian bidang keutamaan untuk penambahbaikan dan rangka kerja bertingkat untuk sokongan. Untuk tujuan ini, ELSA memudahkan analisis sumber/kapasiti yang diinginkan berbanding sumber/kapasiti sedia ada dengan menghasilkan pemahaman tentang sumber dan keperluan sedia ada. Pemahaman sedemikian berfungsi sebagai input untuk menjelaskan jenis sumber yang boleh diperkuat. ELSA juga boleh menetapkan garis dasar untuk pemantauan dan penilaian kemajuan yang berterusan.

Untuk mendaftar, anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
  1. Log masuk ke https://www.elsa.my
  2. Klik "Daftar"
  3. Masukkan maklumat yang diperlukan mengikut arahan

RAKAN STRATEGIK


RAKAN KAMI